Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Zarządzenia Rektora > rok 2019


ZARZĄDZENIE Nr 82/19 w sprawie: zmiany Zarządzenia Rektora Nr 59/19 z dnia 28.06.2019 r.w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2019/2020

Na podstawie § 19 ust. 2 i 3 Regulaminu Studiów Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości
w Łomży zarządza się, co następuje:

§ 1
W Zarządzeniu Rektora Nr 59/19 z dnia 28.06.2019 r. w sprawie określenia organizacji roku akademickiego 2019/2020  § 1 otrzymuje brzmienie:
Określa się organizację roku akademickiego 2019/2020 w sposób następujący:

 

  1. studia stacjonarne

SEMESTR ZIMOWY*

01.10.2019 – 28.02.2020

Zajęcia dydaktyczne

01.10.2019 – 02.02.2020

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

31.10.2019 – 01.11.2019

Przerwa świąteczna

23.12.2019 – 06.01.2020

Sesja egzaminacyjna semestru zimowego

03.02.2020 – 16.02.2020

Poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego

17.02.2020 – 23.02.2020

Ostateczny termin wprowadzenia ocen do systemu USOS oraz dostarczenia do Dziekanatów protokołów wydrukowanych
z systemu USOS i podpisanych przez koordynatorów przedmiotów

24.02.2020

Przerwa międzysemestralna

24.02.2020 – 29.02.2020

SEMESTR ZIMOWY*

dotyczy studentów VII semestru kierunków: Automatyka i Robotyka, Informatyka, oraz Technologia żywności i żywienie człowieka

01.10.2019 – 20.12.2020

Zajęcia dydaktyczne

01.10.2019 – 06.12.2019

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

31.10.2019 – 01.11.2019

Sesja egzaminacyjna semestru zimowego

09.12.2019 – 16.12.2019

Poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego

17.12.2019 – 19.12.2019

Ostateczny termin wprowadzenia ocen do systemu USOS oraz dostarczenia do Dziekanatów protokołów wydrukowanych
z systemu USOS i podpisanych przez koordynatorów przedmiotów

20.12.2019

SEMESTR LETNI*

01.03.2020 – 30.09.2020

Zajęcia dydaktyczne

01.03.2020 – 21.06.2020

Przerwa świąteczna

09.04.2020 – 14.04.2020

Dni wolne od zajęć dydaktycznych

30.04.2020 – 03.05.2020

11.06.2020 – 12.06.2020

Sesja egzaminacyjna semestru letniego

22.06.2020 – 05.07.2020

Poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru letniego

03.09.2020 – 13.09.2020

Ostateczny termin wprowadzenia ocen do systemu USOS oraz dostarczenia do Dziekanatów protokołów wydrukowanych
z systemu USOS i podpisanych przez koordynatorów przedmiotów

14.09.2020

* w semestrze, poza zajęciami dydaktycznymi, studenci zobowiązani są także do realizowania w wyznaczonych terminach, praktyk oraz wszelkich innych form zajęć wynikających z planów i programów studiów poszczególnych kierunków

 

  1. W celu zapewnienia pełnej realizacji programu kształcenia ustala się dodatkowe zajęcia dla studentów i nauczycieli w okresie od 27.01.2020 r. do 02.02.2020 r., którzy realizują zajęcia dydaktyczne w semestrze zimowym roku akademickim 2019/2020, w poniedziałki, czwartki
    i piątki (o ile nie zrealizowali założonych programem studiów wymaganych godzin zajęć dydaktycznych).
  2. W celu zapewnienia pełnej realizacji programu kształcenia ustala się dodatkowe zajęcia dla studentów i nauczycieli w okresie od 15.06.2020 r. do 21.06.2020 r., którzy realizują zajęcia dydaktyczne w semestrze letnim roku akademickim 2019/2020, w poniedziałki, wtorki, czwartki
    i piątki (o ile nie zrealizowali założonych programem studiów wymaganych godzin zajęć dydaktycznych).
  3. studia niestacjonarne

SEMESTR ZIMOWY*

Kierunki studiów

Terminy zjazdów/liczba zjazdów

I

zjazd

II

zjazd

III

zjazd

IV

zjazd

V

zjazd

VI

zjazd

VII

zjazd

VIII zjazd

IX

zjazd

X

zjazd

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH (Administracja, Filologia, Pedagogika, Praca socjalna, Prawo, Zarządzanie)

04.10-06.10

18.10-20.10

25.10-27.10

08.11-10.11

22.11-24.11

06.12-08.12

13.12-15.12

10.01-12.01

24.01-26.01

X

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU
(Dietetyka, Fizjoterapia, Kosmetologia, Pielęgniarstwo, Wychowanie Fizyczne)

04.10-06.10

18.10-20.10

25.10-27.10

08.11-10.11

22.11-24.11

06.12-08.12

13.12-15.12

10.01-12.01

24.01-26.01

31.01-02.02

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUK O ŻYWNOŚCI (Automatyka i Robotyka, Informatyka, Technologia żywności i żywienie człowieka)

04.10-06.10

18.10-20.10

25.10-27.10

08.11-10.11

22.11-24.11

06.12-08.12

13.12-15.12

10.01-12.01

24.01-26.01

X

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUK O ŻYWNOŚCI (dotyczy studentów VII semestru kierunków: Automatyka i Robotyka, Informatyka, Technologia żywności i żywienie człowieka)

04.10-06.10

18.10-20.10

25.10-27.10

08.11-10.11

22.11-24.11

06.12-08.12

X

X

X

X

Sesja egzaminacyjna semestru zimowego

03.02.2020 – 16.02.2020

Poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego

17.02.2020 – 23.02.2020

Ostateczny termin wprowadzenia ocen do systemu USOS oraz dostarczenia do Dziekanatów protokołów wydrukowanych z systemu USOS i podpisanych przez koordynatorów przedmiotów

24.02.2020

dotyczy studentów VII semestru kierunków: Automatyka i Robotyka, Informatyka, Technologia żywności i żywienie człowieka

Sesja egzaminacyjna semestru zimowego

09.12.2019 – 16.12.2019

Poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego

17.12.2019 – 19.12.2019

Ostateczny termin wprowadzenia ocen do systemu USOS oraz dostarczenia do Dziekanatów protokołów wydrukowanych z systemu USOS i podpisanych przez koordynatorów przedmiotów

20.12.2019

SEMESTR LETNI*

Kierunki studiów

Terminy zjazdów/liczba zjazdów

I

zjazd

II

zjazd

III

zjazd

IV

zjazd

V

zjazd

VI

zjazd

VII

zjazd

VIII zjazd

IX

zjazd

X

zjazd

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH I HUMANISTYCZNYCH (Administracja, Filologia, Pedagogika, Praca socjalna, Prawo, Zarządzanie)

06.03-08.03

13.03-15.03

27.03-29.03

03.04-05.04

17.04-19.04

X

08.05-10.05

22.05-24.05

05.06-07.06

19.06-21.06

WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU
(Dietetyka, Fizjoterapia, Kosmetologia, Pielęgniarstwo, Wychowanie Fizyczne)

06.03-08.03

13.03-15.03

27.03-29.03

03.04-05.04

17.04-19.04

24.04-26.04

08.05-10.05

22.05-24.05

05.06-07.06

19.06-21.06

WYDZIAŁ INFORMATYKI I NAUK O ŻYWNOŚCI (Automatyka i Robotyka, Informatyka, Technologia żywności i żywienie człowieka)

06.03-08.03

13.03-15.03

27.03-29.03

03.04-05.04

17.04-19.04

X

08.05-10.05

22.05-24.05

05.06-07.06

19.06-21.06

Sesja egzaminacyjna semestru letniego

22.06.2020 – 05.07.2020

Poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru letniego

03.09.2020 – 13.09.2020

Ostateczny termin wprowadzenia ocen do systemu USOS oraz dostarczenia do Dziekanatów protokołów wydrukowanych z systemu USOS i podpisanych przez koordynatorów przedmiotów

14.09.2020

                       

* w semestrze, poza zajęciami dydaktycznymi, studenci zobowiązani są także do realizowania w wyznaczonych terminach, praktyk oraz wszelkich innych form zajęć wynikających z planów i programów studiów poszczególnych kierunków


§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania


Rektor
dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP


 

Załączniki:
  1.  Zarz_Nr_82_2019.pdf
Wytworzył:  Rektor

Dokument z dnia:2019-09-18

Opublikował: Monika Dąbrowska

Publikacja z dnia: 2019-09-26 09:04:07

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 5294


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3