Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Uchwały Senatu > rok 2021


Uchwała Nr 32/2021 w sprawie: przyjęcia programu studiów na kierunku Administracja studia I stopnia o profilu praktycznym obowiązującego od roku akademickiego 2021/2022

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt. 11  Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.) , § 13 ust.10 Statutu PWSIiP w Łomży oraz § 7 ust.5 pkt.2  i ust.6  Rozporządzenia Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z dnia 27 września 2018 r.
w sprawie studiów uchwala się co następuje:

§ 1
Senat PWSIiP w Łomży przyjmuje program studiów na kierunku Administracja studia I stopnia obowiązujący studentów rozpoczynających cykl kształcenia od roku akademickiego 2021/2022 w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym.


Przewodniczący Senatu
Rektor                                                                         
(-) dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP

Załączniki:
  1.  Uchwała Senatu_Nr_32_2021.pdf
  2.  Zał. 1 Program studiów Administracja I stopnia od 2021-2022.pdf
  3.  Zał. 2 Załącznik do uchwały Administracja I stopień.pdf
Wytworzył:  Rektor

Dokument z dnia:2021-06-24

Opublikował: Monika Dąbrowska

Publikacja z dnia: 2021-07-15 09:49:58

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 64


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3