Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Uchwały Senatu > rok 2017


Uchwała Nr 95/2017 w sprawie: określenia wzoru umowy zawieranej ze słuchaczem studiów podyplomowych w PWSIiP w Łomży

Na podstawie § 26 ust.25 Statutu PWSIiP, uchwala się co następuje:
§ 1

Senat PWSIiP w Łomży określa wzór umowy zawieranej ze słuchaczem studiów podyplomowych 
w PWSIiP w Łomży, stanowiący załącznik nr 1  do niniejszej Uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym w stosunku głosów:
za 15
przeciw 0
wstrzymało się 0

Przewodniczący Senatu

Rektor                                                                                    
(-) dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP

Załączniki:
  1.  Uchwała_Nr_95_17.pdf
  2.  Zał.do Uchwały Nr_95(1).pdf
  3.  Zał.do Uchwały Nr_95(2).pdf
  4.  Zał.do Uchwały Nr_95(3).pdf
Wytworzył:  Rektor

Dokument z dnia:2017-12-14

Opublikował: Monika Dąbrowska

Publikacja z dnia: 2018-01-12 09:16:41

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 503


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3