Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Uchwały Senatu > rok 2017


Uchwała Nr 96/2017 w sprawie: wyrażenia zgody na utworzenie i realizację studiów podyplomowych „Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego” na Wydziale Nauk Społecznych i Humanistycznych PWSIiP w Łomży

Na podstawie  § 26 ust. 12 Statutu PWSIiP, uchwala się co następuje:

§ 1
 

1. Senat PWSIiP w Łomży wyraża zgodę na utworzenie i realizację studiów podyplomowych
„Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego ” na Wydziale Nauk Społecznych
i Humanistycznych PWSIiP w Łomży.
2. Efekty kształcenia oraz program studiów podyplomowych „Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego ” stanowią załączniki nr 1 i nr 2  do niniejszej Uchwały.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Uchwałę przyjęto w głosowaniu jawnym w stosunku głosów:
za 15
przeciw 0
wstrzymało się 0

Przewodniczący Senatu

Rektor                                                                                    
(-) dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP

Załączniki:
  1.  Uchwała_Nr_96_17.pdf
Wytworzył:  Rektor

Dokument z dnia:2017-12-14

Opublikował: Monika Dąbrowska

Publikacja z dnia: 2018-01-12 09:19:59

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 505


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3