Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Uchwały Senatu > rok 2017


Uchwała Nr 93 /2017 w sprawie: powołania Komisji Dyscyplinarnej Uczelni dla studentów oraz Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej Uczelni dla studentów

Na podstawie art. 213 ust.1 Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym w zw. z  § 96 ust.2, ust.4 oraz ust.6.  Statutu PWSIiP w Łomży, uchwala się co następuje:

§ 1
Powołuję się Komisję Dyscyplinarną Uczelni dla Studentów w następującym składzie:
I. Przedstawiciele nauczycieli akademickich:
1. dr Cezary Waldziński –  Przewodniczący  - przedstawiciel Wydziału Nauk Społecznych
i Humanistycznych
2. dr Milena Stachelska – Wiceprzewodniczący  - przedstawiciel  Wydziału Informatyki i Nauk
o Żywności
3. mgr Ewa Sieniawska – przedstawiciel Wydziału Nauk o Zdrowiu

II. Przedstawiciele studentów:
1. Milena Surgiewicz  - przedstawiciel studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu
2. Tomasz Przychodzeń – przedstawiciel  studentów Wydziału Nauk Społecznych
i Humanistycznych
3. Łukasz Patalan – przedstawiciel studentów Wydziału Informatyki i Nauk o Żywności

§ 2
Powołuję się Odwoławczą Komisję Dyscyplinarną dla Studentów w następującym  składzie:
I. Przedstawiciele nauczycieli akademickich:
1. dr hab. Janusz Stankiewicz  - Przewodniczący - przedstawiciel Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych
2. dr Marian Przemski – Wiceprzewodniczący - przedstawiciel  Wydziału Informatyki i Nauk o Żywności
3. mgr Małgorzata Góralczyk - przedstawiciel Wydziału Nauk o Zdrowiu


II. Przedstawiciele studentów:
1. Natalia Zubrzycka - przedstawiciel  studentów Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych
2. Karol Komorowski - przedstawiciel studentów Wydziału Informatyki i Nauk o Żywności
3. Joanna Grabiec - przedstawiciel studentów Wydziału Nauk o Zdrowiu

§ 3
Uchwałę przyjęto w głosowaniu tajnym w stosunku głosów:
• dr Cezary Waldziński– Przewodniczący Komisji
- tak 14 głosów
- nie 0 głosów
- wstrzymujących się 0 głosów
• dr Milena Stachelska– Wiceprzewodniczący Komisji
- tak 15 głosów
- nie 0 głosów
- wstrzymujących się 0 głosów
• mgr Ewa Sieniawska
- tak 15 głosów
- nie 0 głosów
- wstrzymujących się 0 głosów
• Milena Surgiewicz  
- tak 15 głosów
- nie 0 głosów
- wstrzymujących się 0 głosów
• Tomasz Przychodzeń
- tak 15 głosów
- nie 0 głosów
- wstrzymujących się 0 głosów
• Łukasz Patalan
- tak 15 głosów
- nie 0 głosów
- wstrzymujących się 0 głosów
• dr hab. Janusz Stankiewicz  – Przewodniczący Komisji
- tak 15 głosów
- nie ………… głosów
- wstrzymujących się ……… głosów
• dr Marian Przemski  – Wiceprzewodniczący Komisji
- tak 14 głosów
- nie 0 głosów
- wstrzymujących się 0 głosów
• mgr Małgorzata Góralczyk
- tak 15 głosów
- nie0 głosów
- wstrzymujących się 0 głosów
• Natalia Zubrzycka
- tak 15 głosów
- nie 0 głosów
- wstrzymujących się 0 głosów
• Karol Komorowski
- tak 15 głosów
- nie 0 głosów
- wstrzymujących się 0 głosów
• Joanna Grabiec
- tak 15 głosów
- nie 0 głosów
- wstrzymujących się 0 głosów

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
Przewodniczący Senatu
                                               
                                         
Rektor                                                                                     
(-) dr hab. Dariusz Surowik, prof. PWSIiP

Załączniki:
  1.  Uchwała_Nr_93_17.pdf
Wytworzył:  Rektor

Dokument z dnia:2017-12-14

Opublikował: Monika Dąbrowska

Publikacja z dnia: 2018-07-02 14:38:18

Wersja dokumentu: 3

Ilość wyświetleń: 569


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3