Państwowa Wyższa Szkoła Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży - strona głównaBiuletyn Informacji Publicznej Strona Główna

>> Strona główna > Akty prawne > Uchwały Rady Uczelni > rok 2020


Uchwała Nr 15/2020 w sprawie: opiniowania zmian w planie rzeczowo-finansowym Uczelni na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.1  Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce
(Dz. U. 2018 r., poz. 1668 z późn. zm.),  § 18  pkt. 4 lit.a Statutu Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży w zw. z art. 52 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), uchwala się co następuje:

§ 1
Rada Uczelni PWSIiP w Łomży pozytywnie opiniuje zmiany w planie rzeczowo-finansowym Uczelni na rok 2020. Zmieniony plan rzeczowo-finansowym Uczelni na rok 2020. stanowi załącznik nr 1 do Uchwały.

§ 2
Uchwałę przyjęto jednogłośnie w głosowaniu jawnym.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Uczelni
mgr inż. Zbigniew Forenc
 

Załączniki:
  1.  Uchwała_RU_Nr_15_20.pdf
Wytworzył:  Rada Uczelni

Dokument z dnia:2020-10-09

Opublikował: Sandra Chrostowska

Publikacja z dnia: 2020-10-23 08:22:35

Wersja dokumentu: 1

Ilość wyświetleń: 89


Projekt: TS 2010

System miniBIP v.0.3